Skip to main content

Podsumowanie projektu BPMG

Biblioteka Pokoleń

 |  Kamila Kasprzak-Bartkowiak  | 

Biblioteka Pokoleń to działanie ukierunkowane na rozwijanie więzi i solidarności międzypokoleniowej za pomocą współdziałania niespokrewnionych osób pochodzących z różnych pokoleń, czyli w praktyce z różnych grup wiekowych.

Biblioteka Publiczna Miasta Gniezna jako placówka kulturalno-edukacyjna spełniająca funkcję integrującą lokalne środowisko, nie od dziś aktywizuje osoby starsze przez wykorzystanie ich wiedzy i doświadczenia w edukacji młodego pokolenia. W ramach programu seniorzy oraz rodzice, mogli więc dowiedzieć się jak inspirować i edukować czytelniczo dzieci, a dzieci jak edukować i aktywizować seniorów czy rodziców.

– W ramach swoistej Biblioteki Pokoleń połączyliśmy więc dzieci z rodzicami, młodych ludzi z dziadkami, a starszą młodzież z przedszkolakami. Wszystko to w ramach akcji Cała Polska Czyta Dzieciom – tłumaczy zaangażowana w ten projekt bibliotekarka Ewa Jaworska. Spotkania realizowane przez Bibliotekę Publiczną Miasta Gniezna i BAZĘ Centrum Edukacji Kreatywnej pozwoliły na tę jakże potrzebną wymianę czytelniczą. Odbyło się 10 spotkań, warsztatów oraz imprez, w których łącznie wzięło udział około 600 osób.

Projekt „Laboratorium Słowa 2023” został dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego.

Kamila Kasprzak-Bartkowiak
Kamila Kasprzak-Bartkowiak