Skip to main content

Tag: Królik

Króliki na Fyrtlu. Krzysztof Szymoniak

Krzysztof Szymoniak odebrał podczas Wieczoru na Fyrtlu Nagrodę Kulturalną Miasta Gniezna. Tej nagrody nie przyznają urzędnicy, to nagroda, o której decyduje Kapituła złożona wyłącznie z laureatów poprzednich edycji. To właśnie oni uznali, że to jest czas Szymoniaka.  Choć pisarz, dziennikarz i wykładowca akademicki działa i tworzy z powodzeniem od lat, miniony rok zaowocował ważnymi dokonaniami. Kapituła oprócz całokształtu działań uwzględniła właśnie te ostatnie. Uznano więc nie tylko wagę dla Gniezna wspaniałej książki „365 – Archeologia Pamięci”. Laureat odbierając sympatyczna statuetkę...

Czytaj dalej