Skip to main content

Felieton Dudziarza

Muzyka dawna i tradycyjna w sieci

 |  Jarek Mikołajczyk  | 

“Felieton dudziarza – rzecz o historii, muzyce oraz rekonstrukcji historycznej wieków minionych” to cykl 13 filmów-felietonów o charakterze popularnonaukowym zrealizowany przez Mikołaja Woźniaka w ramach programu stypendialnego Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego “Kultura w sieci”.

Filmy o charakterze historyczno-muzycznym to nic innego jak barwna opowieść o dawnej muzyce zarówno Polski jak i Europy. Ideą jest ukazanie muzyki oraz jej historii takiej – jak “drzewiej” bywała.   

Wątkiem przewodnim są dudy – główny instrument twórcy projektu.

To niezwykła okazja do wysłuchania muzyki pochodzącej sprzed 500, 600, a nawet 700 lat. Towarzyszą jej instrumenty oraz związane z nimi ciekawostki. Próby odtworzenia i ukazania jej w świetle dzisiejszym podjęło się łącznie 9 artystów i budowniczych instrumentów związanych ze środowiskiem odtwórstwa historycznego oraz ruchem folklorystycznym.

Odtwórstwo dawnej muzyki możliwe jest dzięki źródłom historycznym – muzycznych śladom w formie zapisów nutowych, ikonografii, książek czy obrazów, które pozostawili nam nasi przodkowie, a także dzięki cennym publikacjom wydawanym przez muzycznych badaczy i pasjonatów.   

Uzyskanie przez odtwórców konkretnego brzmienia zbliżonego do tego z danej epoki polega w dużej mierze na domysłach i przypuszczeniach. To długotrwały i niezwykle twórczy proces – efekty tej pracy obejrzeć można w “Felietonie dudziarza”. 

W filmach pojawiło się łącznie ponad 20 niecodziennych instrumentów tradycyjnych oraz rekonstrukcji ich dawnych odpowiedników. Instrumentom towarzyszą także rozmaite pieśni pochodzące m.in. ze średniowiecza, renesansu oraz ludowych zbiorów.

Usłyszymy tu jedne z najstarszych instrumentów na świecie takie jak dudy, szałamaję, gwizdek czy drumla. Całość dopełniają m.in. lira korbowa, bęben średniowieczny, flet prosty czy sama królowa instrumentów – lutnia. 

Filmy zrealizowano w Gnieźnie i okolicach m.in. w gotyckim kościele św. Michała Archanioła, Muzeum Początków Państwa Polskiego, Muzeum Archeologicznym w Biskupinie oraz we wsi Jankowo Dolne. Część ujęć nagrano w malowniczym Parku Historycznym “Uroczysko Wołkołatka” w Woli Jabłońskiej, Bukówcu Górnym (pow. leszczyński) – wsi z doskonale zachowanym wielkopolskim folklorem, a także na Starym Rynku w Poznaniu.

Historyczne lokalizacje oraz gotycka architektura pełnią doskonałe tło dla dawnych instrumentów oraz rozbrzmiewającej dzięki nim barwnej muzyki. Muzycy nierzadko ubrani są w średniowieczne stroje. Wszystko po to by oddać klimat i ducha minionych wieków oraz umożliwić oglądającemu lepsze zrozumienie muzyki pochodzącej z czasów, które dziś możemy sobie jedynie wyobrażać. 

Rezultatem projektu jest powstanie 13 filmów dostępnych bezpłatnie online. 

Obejrzeć je możemy w serwisie YouTube i Facebook pod wskazanym adres

www.youtube.com/mikolajwozniakdudziarz

www.facebook.com/mikolajwozniakart

oraz na stronie internetowej:

www.mikolajwozniak.art/category/felieton-dudziarza/

Filmy mają pełnić funkcję edukacyjną, rozrywkową oraz promocyjną w celu polepszenia świadomości oraz sytuacji dotyczącej muzyki dawnej tradycyjnej (w tym dudziarskiej) we wschodniej Wielkopolsce.

Część materiałów przekazana została dla celów dydaktycznych wybranym placówkom oświatowym współpracującym z gnieźnieńskim dudziarzem. 

Na szczególną uwagę gnieźnian zasługiwać może odcinek nr 11 traktujący o muzyce w dawnym Gnieźnie oraz odcinek nr 13 opowiadający o dudach wielkopolskich – najbardziej tradycyjnym i charakterystycznym instrumencie dla regionu Wielkopolskiego.

Jarek Mikołajczyk
Jarek Mikołajczyk