Interaktywne Muzeum Gniezna w EtnoPolsce

 |  Jarek Mikołajczyk  | 

Wystawy, spotkania, spacery przewodnickie, zajęcia muzealne także online, videofelietony „Interaktywnego Muzeum Gniezna 2021” otrzymały dofinansowanie z Programu EtnoPolska Narodowego Centrum Kultury.

Zanurzone przestrzeni miejskiej, a działające w ramach naszego Muzeum, Interaktywne Muzeum Gniezna, integruje publiczność i (kilkutysięczną) internetową społeczność wokół lokalnej Historii i lokalnych historii. Spacery po „100 Metrach Historii” czy wykłady Muzealnego Detektywa łączą kulturowy aspekt folkloru miejskiego Gniezna z (nie tylko) lokalną historią – te właśnie aspekty zostały dostrzeżone w ocenie konkursowej NCK.

W ramach „Interaktywnego Muzeum Gniezna 2021” zaplanowane są między innymi wystawy plenerowe pokazujące mikrohistorie między innymi Targowiska, spotkania pod hasłem  “Tożsamość Fyrtli – nasi bohaterowie” z historykami, kulturoznawcami i regionalistami, spacery przewodnickie “100 Metrów Historii” czy publikacje w prasie oraz videofelietony Muzealnego Detektywa, poruszające m.in. tematykę ożywiania gwary jako części miejskiej kultury i lokalnej tożsamości. Lekcja “Gniezno w XIX wieku”, ukazujące miasto i okolice jako ówcześnie modelowe w zaborze pruskim epoki rewolucji przemysłowej z jej wpływem na lokalną obyczajowość. Warto podkreślić, że założenia projektowe uwzględniają spotkania i lekcje w mniejszych miejscowościach, w okolicach Gniezna.

Program EtnoPolska służy rozwijaniu działań  z zakresu edukacji regionalnej i upowszechniania wiedzy na temat tradycyjnych wartości obecnych w kulturze materialnej i niematerialnej. Podejmowane inicjatywy mogą bezpośrednio nawiązywać do tradycji kulturowych, inspirować się nią, jak również ukazywać je we współczesnych kontekstach. W ramach programu realizowane są m.in. unikatowe zjawiska folkloru wiejskiego i miejskiego, które w istotny sposób wpływają na wzrost kapitału kulturowego, aktywizację i podniesienie poziomu integracji społecznej. 

Jarek Mikołajczyk
Jarek Mikołajczyk

© All rights reserved. Powered by Liber Media.

Do góry