Skip to main content

Kultura od najmłodszych lat

Znaki wspólne – w ramach pilotażowej edycji programu Barwy Wspólne

 |  Kamila Kasprzak-Bartkowiak  | 

W niedzielę 14 maja odbyły się pierwsze z pięciu spotkań w ramach pilotażowej edycji BARWY WSPÓLNE – POCZUJ POLSKĘ. To niezwykła propozycja dla dzieci, podczas której pięć zmysłów będzie przewodnikiem w twórczym przyglądaniu się rzeczywistości, aby poszukać tego, co nas łączy i co jest nam wspólne.

Bohaterką pierwszego spotkania prowadzonego dla najmłodszych przez animatorkę Martę Karalus-Kuszczak, została jakże polska i wspólna – literka ą. Małe uczestniczki i uczestnicy warsztatów wykonali podczas nich m.in. portret tej litery oraz wspólnie z prowadzącą szukali jej w poszczególnych wyrazach, co być może w przyszłości ułatwi im zapamiętanie zasad pisowni. Warto dodać, że zajęcia odbyły się w Starym Ratuszu będącym filią Miejskiego Ośrodka Kultury.

Foto: Stary Ratusz/MOK

Warsztaty realizowane w ramach programu Narodowego Centrum Kultury Barwy Wspólne. Edycja pilotażowa. Celem tego programu jest wzmacnianie tożsamości narodowej, poznawanie bogactwa kulturowego Polski i kształtowanie postaw patriotycznych rozumianych jako szacunek i miłość do miejsca, w którym żyjemy.

Kamila Kasprzak-Bartkowiak
Kamila Kasprzak-Bartkowiak