Skip to main content

Przed chrztem – Geograf Bawarski

PrzedPolska w MPPP

 |  admin  | 

„PrzedPolska. Ziemie polskie w czasach plemiennych” to opowieść o powstawaniu państwa polskiego, które nie narodziło się wraz z chrztem Mieszka I, a swoje dzieje zawdzięcza czasom znacznie wcześniejszym.

Na wystawie zobaczyć można ponad 300 zabytków reprezentatywnych dla pięciu późniejszych dzielnic państwa piastowskiego: Wielkopolski, Małopolski, Śląska, Mazowsza i Pomorza. Eksponaty związane są z życiem codziennym Słowian, ale ukazują także ich bardziej luksusowe oblicze. Najciekawszym punktem wystawy jest „Geograf Bawarski”. Pierwsze źródło pisane (z 845 r.) informujące o plemionach zachodniosłowiańskich. Większość zabytków, w tym manuskrypt, upubliczniane są w Polsce po raz pierwszy.

Wystawę zwiedzać można do 2 października 2022 roku w Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie. Zapraszamy od wtorku do niedzieli w godzinach od 9:00 do 17:00.

opr. J.M

admin
admin