Skip to main content

Społecznie włączający projekt książnicy

Jak działa „Biblioteka Otwarta Na Każdego”?

 |  Kamila Kasprzak-Bartkowiak  | 

W połowie drogi, warto przystanąć i przyjrzeć się efektom podróży. Wyprawę niecodzienną, bo dotyczącą odwiedzin w zwykle niedostępnych dla swoich inicjatyw miejscach, odbywa właśnie Biblioteka Publiczna Miasta Gniezna.

To dokładnie połowa realizowanego przez instytucje projektu „Biblioteka Otwarta Na Każdego”. Projektu, którego celem jest podzielenie się czytelniczą i literacką pasją z odbiorcą, który zwykle nie ma możliwości skorzystać z bibliotecznej oferty. Miejska książnica wychodzi tutaj z prostego założenia – jeśli czytelnik sam nie może przyjść do biblioteki – należy wybrać się do niego. Ta odwrotna droga do odbiorcy odbywa się w miejscach zwykle pomijanych. Partnerami bibliotecznego projektu są ośrodki zamknięte: Środowiskowy Dom Samopomocy „Dom Tęcza”, Zakład Karny w Gębarzewie, Dom Seniora „Jesienny Azyl” i Dom Pomocy Społecznej im. Małżonków Terakowskich ale również Miejskie Świetlice Socjoterapeutyczne. Tam też przez ostatnie dwa miesiące pojawiali się biblioteczni wysłannicy, których zadaniem było pokazywać, opowiadać i inspirować książką, literaturą ale także wspólnie tworzyć, pracować i towarzyszyć uczestnikom warsztatów.

Do tej pory odbyło się łącznie ponad 70 spotkań (29 warsztaty dla dzieci, 30 dla seniorów, 14 dla osób z niepełnosprawnością), w których uczestniczyło przeszło 150 osób. Dla każdej z grup przygotowano kilka aktywności o różnym charakterze. Od głośnego czytania codziennej prasy, prostych logicznych zagadek, prac manualno-plastycznych dla seniorów, przez warsztaty czytelnicze, fotograficzne i filmowe dla osób z niepełnosprawnością, aż po plastyczne, rękodzielnicze i lalkarskie dla dzieci uczęszczających do Miejskich Świetlic Socjoterapeutycznych. Osadzeni w Zakładzie Karnym w Gębarzewie mieli szanse na spotkanie autorskie z wybranym pisarzem. Ilość pytań zadanych pisarzowi i dziennikarzowi Ryszardowi Ćwirlejowi była zaskoczeniem, także dla samego zaproszonego.

W sumie dwunastu prowadzących, w tym bibliotekarzy, edukatorów, ekspertów: fotografii i filmu, rękodzieła, lalkarstwa prowadziło swoje spotkania dzieląc się pasją, wiedzą i umiejętnościami. Za każdym razem mogli oni liczyć na niezwykle ciepłe przyjęcie, uwagę i atencję uczestników spotkań. Wielokrotnie, szczególnie w przypadku pensjonariuszy domów seniora, prowadzący spotykali się z wdzięcznością i gorącymi zaproszeniami do kontynuowania odwiedzin.

To doskonałe potwierdzenie, że wybrany przez Bibliotekę Publiczną Miasta Gniezna kierunek działania jest właściwy i dotyka bardzo ważnych, chciałby się powiedzieć nieco „zaniedbanych” obszarów zbiorowej egzystencji.

Projekt otrzymał dofinansowanie ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z Funduszu Promocji Kultury w ramach programu „Kultura Dostępna” oraz Miasta Gniezna.

Fot. i informacja dzięki współpracy z Biblioteką Publiczną Miasta Gniezna

Kamila Kasprzak-Bartkowiak
Kamila Kasprzak-Bartkowiak