Skip to main content

Kultura od najmłodszych lat

„Czytanie przez doświadczanie” dla małych i dużych

 |  Kamila Kasprzak-Bartkowiak  | 

W obecnych czasach bardzo ważna jest promocja czytelnictwa poprzez budowanie pozytywnych skojarzeń z książką. Temu służyły szkolenia dla dzieci, nauczycieli i bibliotekarzy prowadzone przez Bibliotekę Publiczną Miasta Gniezna i BAZĘ Centrum Edukacji Kreatywnej w przedszkolach i szkołach.

Wszystko to także w ramach współpracy z następującymi książnicami: Biblioteką Publiczną Gminy Niechanowo, Miejsko-Gminną Biblioteką Publiczną Filia w Żydowie, Biblioteką Publiczną Miasta i Gminy w Czerniejewie, Gminną Biblioteką Publiczną w Mieleszynie, Biblioteką Publiczną Gminy Kiszkowo, Biblioteką Publiczną Miasta i Gminy Trzemeszno.

Programem „Czytanie przez doświadczanie” zostało objętych 895 osób. Szkolenia miały dostarczyć narzędzi i sposobów promocji książki w taki sposób, aby w konsekwencji doprowadzić dziecko i jego rodziców do czytelnictwa. Z taką ideą animacji wiąże się prowadzenie biblioteki otwartej, biblioteki poza murami.

Nowatorskie formy pracy z tekstem literackim zostały połączone z eksperymentami naukowymi. Czytanie sensoryczne i performatywne pozwoliło na uzyskanie efektu wow, który dzieci bardzo lubią. Warsztaty i pokazy „Czytania przez doświadczanie” pokazały dzieciom, wychowanym na komputerze, smartfonie, że czytanie jest równie efektowne. Natomiast nauczyciele, bibliotekarze będą mogli do przedszkolnego i szkolnego  czytania wprowadzić nowe elementy.

Tekst i foto: BPMG

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025.

Kamila Kasprzak-Bartkowiak
Kamila Kasprzak-Bartkowiak