• Jarek Mikołajczyk

Projekt Młodzi Razem

mlodzi_razem-plakat-1wejscie.jpg

Miejski Ośrodek Kultury w Gnieźnie realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn. "Młodzi Razem" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2010. Wniosek uzyskał dofinansowanie w ramach Osi Priorytetowej I. ...

Kontynuuj czytanie