• Kamila Arya Kasprzak - Bartkowiak

Herstorie wypowiedziane

I choć od konferencji „Samodzielność i wspólnota. W stulecie wywalczenia praw wyborczych Polek” minęło już trochę dni i nie było nam dane uczestniczyć w tym wydarzeniu w całości, to mimo wszystko warto wiedzieć jak ciekawe tematy i niezapomniany klimat towarzyszą tego typu inicjatywom. Tym bardziej, że okrągła rocznica zobowiązuje.

Bo też nie każdy może sobie wyobrazić, że konferencja naukowa wcale nie musi być nudna, a do Gniezna też przyjeżdżają ważne osoby ze świata kulturalno-naukowego czy społeczno-politycznego, by wspomnieć tylko takie uczestniczki jak Marta Mazurek, Małgorzata Tkacz-Janik, Bogumiła Kaniewska, Ewa Graczyk czy Agnieszka Kozłowska-Rajewicz. Z kolei nad wszystkim czuwała prof. Grażyna Gajewska z Instytutu Kultury Europejskiej UAM w Gnieźnie będącego gospodarzem spotkania. Co więcej, prof. Gajewska zainspirowana w dużej mierze Kongresami Kobiet, sprawiła też, że niemal wszystkie podejmowane tematy miały ogromny potencjał do dyskusji, a jedna z najważniejszych debat dotyczyła oczywiście praw kobiet i naszych prababek. Stamtąd już łatwo było przeskoczyć do współczesności, polityki, sztuki, edukacji czy wreszcie herstorii, bo na takie m.in. bloki podzielono to dwudniowe wydarzenie.

 

Jednak najważniejszy wydał się klimat całej imprezy, który mimo faktu, że odbywała się ona w tygodniu i trwała do popołudnia, kiedy każdy pracuje, to okazał się niezwykle bezpośredni i serdeczny, a same odczyty przystępne i chwilami zbliżone do prelekcji pasjonatów na różnego rodzaju konwentach. Tak przynajmniej było w przypadku regionalnych herstorii, gdzie choćby prof. Janusz Karwat udowadniał, że konserwatywne środowiska sprzed wieku były bardziej otwarte na równouprawnienie, Dorota Tułodziecka-Adams, aktywistka mieszkająca w Stanach i jednocześnie trochę w Polsce, w stroju z epoki sufrażystek, opowiadała o swych praciotkach Anieli i Zofii Tułodzieckich, co m.in. wyedukowały i wychowały pokolenie, które wzięło udział w Powstaniu Wielkopolskim, a niżej podpisana wraz z małżonkiem Pawłem przypomniała gnieźnieńskie bohaterki wystawy pt. „Społeczna historia Gniezna – Kobiety”.

I wreszcie też na odbiór wydarzenia wpłynęło paradoksalnie jego podsumowanie, które autentycznie stało się żywą dyskusją na temat oczekiwań wobec tego typu spotkań tj. jego naukową dokumentacją czy listą gości, którą bardzo trafnie skomentowała animatorka i reżyserka Ula Kijak, stwierdzając, że cieszy się iż oprócz naukowego grona znalazło się także miejsce dla „freaków” spoza akademickiego środowiska. Całości zaś dopełniły trzy niecodzienne i jakże potrzebne wystawy poświęcone kobietom w holu Instytutu: „Mądrość, odwaga i entuzjazm. Pierwsze uczone Uniwersytetu Poznańskiego (1919-1939)”, „Entuzjastki pedagogiki i edukacji” oraz „Społeczna historia Gniezna – Kobiety”.

Kamila Kasprzak-Bartkowiak

Fot. K. Kasprzak-Bartkowiak i IKE UAM

Tagi: Instytut Kultury Europejskiej Grażyna Gajewska Herstorie Społeczna historia Gniezna – Kobiety