• materiał prasowy

Kolejny sukces Dawida Junga

Współpracujący z nami jako autor Leksykonu Zapomnianych Gnieźnian , redaktor naczelny Zeszytów Poetyckich, poeta, prozaik, promotor literacki, regionalista, kompozytor i śpiewak operowy Dawid Jung- został stypendystą Polskę Fundacja Polskiej Grupy Zbrojeniowej. To świetny rok dla gnieźnianina, pod koniec 2017 roku wydał w Konfraterni Teatralnej dwie bardzo istotne dla regionalizmu gnieźnieńskiego książki. Niedawno trzymał Nagrodę Kulturalną Miasta Gniezna Królika 2018. Gratulujemy!

W ogłoszonym przez Fundację PGZ oraz Narodowe Centrum Kultury konkursie na stypendium literackie #WOLNOŚĆ – czytaj dalej, której zadaniem jest napisanie powieści historycznej dla młodzieży iuczczenie 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości, wśród dziesięciu stypendystów znalazł się również gnieźnian, Dawid Jung.

Jak zapewniali Organizatorzy: Z okazji 100. rocznicy odzyskania Niepodległości przez Polskę Fundacja Polskiej Grupy Zbrojeniowej zainicjowała konkurs „#WOLNOŚĆ – czytaj dalej” na powieść z wątkami niepodległościowymi dla młodzieży. Współorganizatorem konkursu jest Narodowe Centrum Kultury. Celem przedsięwzięcia jest zainteresowanie młodzieży jednym z najważniejszych wydarzeń w dziejach narodu polskiego, jakim było odzyskanie suwerennego i niepodległego Państwa Polskiego. Pragniemy, za pośrednictwem literatury, przybliżyć młodym ludziom wydarzenia tamtych lat. Pozwolić na indywidualne przeżycie doświadczeń pokolenia 1918 roku, którego udziałem stało się marzenie, walka i zdobycie Niepodległej. Chcemy przybliżyć dylematy, stan ducha, emocje, nastrój czasów oraz klimat epoki, by w ten sposób ukształtować osobisty stosunek czytelnika do tej kwestii. Zależy nam na tym, by pokazać nastolatkom, że pragnienie wolności ma charakter uniwersalny, dotyczy każdego człowieka w każdym czasie. Rok 1918 jest dlatego szczególny, że to moment zrealizowania pragnień wielu pokoleń Polaków. Obok wymiaru politycznego i historycznego miał też wpływ na życie codzienne poszczególnych ludzi. I właśnie poprzez losy fikcyjnych bohaterów, splątanych z losami postaci historycznych, chcemy pokazać młodzieży, że wszystko to co działo się wtedy, mogłoby być i ich udziałem. Wierzymy, że dzięki temu stulecie niepodległości stanie się bliższe ich sercu.

Konkurs stypendialny rozstrzygało Jury w składzie: prof. Jarosław Klejnocki (poeta, pisarz, eseista, krytyk literacki, dyrektor Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie, od 2010 członek jury Warszawskiej Premiery Literackiej), Jacek Komuda (pisarz, historyk, autor powieści i opowiadań historycznych osadzonych głównie w realiach Polski sarmackiej), Anna Maria Krajewska (pracownik Biblioteki Narodowej, autorka książki „Trzy legendy. Walka i niepodległość i granice w polskiej literaturze młodzieżowej”), Małgorzata Chrobak (kierownik działu wydawnictw NCK) oraz Eliza Dzwonkiewicz (przedstawiciel Fundacji PGZ).

Powieść Dawida Junga została doceniona m.in. razem z propozycjami literackimi Konrada T. Lewandowskiego, Jacka Inglota czy Katarzyny Ryrych.

Jak zdradza pisarz z Gniezna, w swojej powieści umieści wątki wielkopolskie, na pewno pojawi się Kłecko, Gniezno oraz Poznań. Na dokończenie powieści Dawid Jung oraz pozostałych dziewięciu stypendystów ma czas do końca lipca.

materiał prasowy

Tagi: Dawd Jung Stypendium PGZ