• Start
  • Zapowiedzi
  • Kobiety epoki Piastów/Koronacja królewska/29 i 29 lipca
  • opr. RedAkcja

Kobiety epoki Piastów/Koronacja królewska/29 i 29 lipca

Można powoli powiedzieć Królów ci u nas dostatek. Na razie Chrobry tem sprzed katedry i Bolesław Szczodry znaczy Śmiały. Jeśli zaś pytać o kobiety to z tej epoki Piastów chyba tylko tablica z nazwą ulicy Dąbrówki. Zatem moze i dobrze, że tym razem hasłem przewodnim Kobiety epoki Piastów podczas Koronacji Królewskiej. Co roku, w ostatni weekend lipca, plac u stóp gnieźnieńskiej katedry zamienia się we wczesnośredniowieczne grodzisko. Odbywający się w tym miejscu już od kilkunastu lat Festiwal Kultury Słowiańskiej „Koronacja Królewska” to punkt centralny Królewskiego Festiwalu Artystycznego oraz jedna z największych imprez historycznych w Polsce.

Tematem tegorocznej odsłony będą kobiety epoki Piastów. Czasy pierwszej polskiej dynastii pełne są postaci niesamowitych, silnych kobiet, które miały realny wpływ na bieżącą politykę i kształt ówczesnej Europy. 

za stroną Koronacji: 

O Dobrawie czy też Dąbrówce słyszał każdy Polak, a z pewnością każdy mieszkaniec Gniezna. Czy jednak jej postać nie ma już przed nami tajemnic? Przeczytajcie więcej sami o tej niezwykłej księżniczce, która będzie jedną z bohaterek tegorocznej edycji Koronacji Królewskiej.

Dobrawa była córką księcia czeskiego Bolesława Srogiego. Źródła milczą na temat daty jej urodzin. Czeski dziejopis Kosmas stwierdza złośliwie w swojej kronice, iż: „kiedy poślubiła księcia polskiego, będąc już kobietą podeszłego wieku, zdjęła ze swej głowy zawój i nałożyła panieński wianek, co było wielkim głupstwem tej kobiety”. Jednak wiele na to wskazuje, że w momencie zawierania małżeństwa z Mieszkiem I daleko jej było do dojrzałego wieku. Ślub władcy Państwa gnieźnieńskiego z czeską księżniczką był, jak to zazwyczaj bywało, częścią większej umowy o charakterze politycznym, zawartej pomiędzy rodami Przemyślidów i Piastów, i nie miał większego znaczenia fakt, że pan młody był poganinem, a jego nowa żona chrześcijanką. Przybyła z Pragi do swojego oblubieńca w otoczeniu świeckich i duchownych dostojników w 965 roku. Już na samym początku postawiła przyszłemu mężowi warunek - poślubi go tylko wtedy, gdy ten odeśle siedem dotychczasowych swoich pogańskich żon.

W świetle przekazów Thietmara i Galla Anonima, rysuje się nam obraz kobiety o silnym charakterze, przy tym mądrej i dobrej. Obydwaj kronikarze wskazują na jej aktywny udział w przekonywaniu Mieszka I do konwersji na chrześcijaństwo, co nastąpiło w 966 roku. Saski dziejopis w barwny sposób kreśli obraz chrześcijańskiej pani, która łamie wiele zasad życia swojej religii, by tylko zachęcić swojego pogańskiego męża do przyjęcia chrztu. Wizja ta wpisuje w wielowiekową tradycję przypisywania pobożnym żonom pogańskich władców roli inspiratorek w ich nawróceniu. Jej źródłem były słowa Pawła z Tarsu, który w Liście do Koryntian napisał, że: „Uświęca się bowiem mąż niewierzący dzięki swej żonie”.

Mieszko i Dobrawa doczekali się dwójki dzieci – syna Bolesława, zwanego później Chrobrym oraz córki Świętosławy (Sygrydy), która wydana została za mąż za króla szwedzkiego Eryka Zwycięskiego, by następnie po jego śmierci poślubić Swena Widłobrodego – władcę Danii i Norwegii. Mariaż ten zabezpieczał nadbałtyckie interesy polityczne rodzącego się wówczas państwa polskiego.

Przez cały czas trwania małżeństwa, które zakończyła w 977 śmierć księżnej, Dobrawa była gwarantką dobrych relacji politycznych z Czechami. Dzięki pomocy militarnej jej ojca, w 967 roku, Mieszko I pokonał zagrażających od wielu lat jego władztwu Wolinian i saskiego banitę Wichmana. Przedwczesna śmierć księżnej zapoczątkowała erozję znakomitych do niedawna stosunków z Przemyślidami i sojusz obu rodów uległ z czasem rozpadowi.

Koronacja Królewska już 28 i 29 lipca w Gnieźnie! Zapraszamy!

Nawiązując do faktu, że w tym roku przypada setna rocznica ustanowienia praw wyborczych w Polsce, tegoroczna „Koronacja Królewska” postara się przybliżyć wszystkim odwiedzającym postacie kobiece związane z początkami polskiej państwowości. 

Przyjdź 28 i 29 lipca 2018 roku na Plac świętego Wojciecha i dowiedz się więcej o kobietach epoki Piastów!

--
Kolejne informacje o przygotowanym na ten rok programie będą sukcesywnie pojawiać się na stronie www.KoronacjaKrolewska.pl

Imprezę organizuje Urząd Miejski oraz Miejski Ośrodek Kultury w Gnieźnie
Sponsorami „Koronacji Królewskiej” są: Altom DesignCargill oraz VELUX.

opr.RedAkcja

Tagi: Koronacja Królewska

Skorzystaj z okazji, by zobaczyć nagradzane i doceniane przez krytyków polskie filmy. Dzięki projektowi „Kultura Dostępna w kinach” w każdy czwartek o godzinie 18:00 bilety kosztują jedyne 10 zł dla każdego.

Happy Olo

Kino Helios
Czwartek 26 kwietnia 2018
godz. 18:00

Narzeczony na niby

Kino Helios
Czwartek 3 maja 2018
godz. 18:00

Atak Paniki

Kino Helios
Czwartek 17 maja 2018
godz. 18:00