• Dawid Jung

Leksykon Zapomnianych Gnieźnian :: Markus Horovitz

Markus Mordechai Ha-Levi Horovitz (1844 – 1910) Związki z Gnieznem: rabin Gniezna w latach 1874-1878. Obok Eliezera Aszkenazego jeden z najważniejszych rabinów Gniezna, autor prac teologicznych i historycznych, poliglota.

Urodził się w Ladány na Węgrzech, zmarł we Frankfurcie n. Menem, żonaty z Auguste Ettlinger (1851-1920). Jednym z jego przodków był sławny talmudysta Pinchas ben Izrael Ha-Levi (1535, Praga - 1618, Kraków), autor traktatów Yebbamot i Makkot.

Markus Horovitz początkowo naukę pobierał w jesziwach Ujhely i Eisenstadt, następnie studiował filozofię i orientalistykę w latach 1868-1871 na uniwersytetach w Wiedniu, Budapeszcie i Berlinie.

Doktorat obronił w Tybindze.

Był rabinem w Lęborku w latach 1871-1874. W tym czasie urodzili się dwaj jego synowie: Jakub Horovitz (1873-1939), który również został rabinem i wsławił się licznymi pracami filozoficznymi i teologicznymi oraz Josef Horovitz (1874-1931), który został profesorem uniwersytetu we Frankfurcie nad Menem oraz światowej sławy orientalistą.

Od 1878 Markus Horovitz był rabinem we Frankfurcie nad Menem, gdzie założył dwie szkoły religijne oraz pełnił funkcję dyrektora Deutsche Rabbinerverband.

Został pochowany na cmentarzu RatBeil we Frankfurcie n. Menem.

Posiadał jedenaścioro dzieci.

W Gnieźnie urodzili się jego dwaj synowie, wybitni mistrzowie złotnictwa: Leo Aharon Yehuda Ha-Levi Horovitz (1876-1964) oraz Felix Baruch Ha-Levi Horovitz (1877-1928).


Ważniejsze dzieła Markusa Horovitza:

 Izraelita Közlöny (esej na temat pochodzenia Żydów węgierskich) 1869

Zur Gesch. der Jüdischen gmina w Eisenstadt, 1869

Jose ben Jose w „Jüdische Presse”, 1873

Frankfurter Rabbinen ("Frankfurt Rabini") 4 części, 1882-85

Jüdische Aerzte in Frankfurt-a.-M. (praca historyczna nt żydowskich lekarzy działających we Frankfurcie nad Menem), 1886

Matteh Lewi (w języku hebrajskim) 1891

Die Wohlthätigkeitspflege bei den Juden im Alten Frankfurt,1896

Zur Statistik der Jüdischen Bevölkerung im Alten Frankfurt, 1896

Die Frankfurter Rabbinerversammlung vom Jahre 1603, 1897

Die Inschriften des Alten Friedhofes der Israelitischen Gemeinde zu Frankfurt-a.-M. 1901


Dawid Jung

 

___
Bibliografia:
H. Schwab, Chachme Ashkenaz: a concise record of the life and work of orthodox Jewish scholars of Germany from the 18th to the 20th century, Mitre Press 1964, s. 79; D. H. Ellenson, Rabbi Esriel Hildesheimer and the creation of a modern Jewish orthodoxy, University of Alabama Press 1990, s. 94; G. Hirschler, Ashkenaz: the German Jewish heritage, Yeshiva University Museum 1988, s. 114; The Universal Jewish encyclopedia (red. I. Landman), t. 5, New York 1941, s. 458; H. Kiehnel, B. Seib, Die Juden der Frankfurter Universität, Frankfurt n. Menem 1997, s. 189.