• Dawid Jung

LEKSYKON ZAPOMNIANYCH GNIEŹNIAN :: Wilibald Maximilian Otto Roeder

Wilibald Maximilian Otto Roeder (22 IV 1842 – po 1904) Związki z Gnieznem: od 1865 r. profesor w gnieźnieńskim gimnazjum, wykładał grekę

 

Biografia:
Urodzony w Środzie Wielkopolskiej niemiecki filolog, tłumacz literatury greckiej, nauczyciel w Gnieźnie i Lesznie, wykształcony w Berlinie, w którym w 1867 r. opublikował „Formenlehre der griechischen Sprache, für Gymnasien”. W 1872 r. w Gnieźnie, w drukarni J. B. Langego ogłosił „Zum Griechischen Sprachunterricht”, kurs języka greckiego. W 1880 r. w Jenie wydał u Eduarda Frommanna „Beiträge zur Erklärung und Kritik des Isaios” (dzieło ukończone w Gnieźnie, o czym wspomina autor we wstępie). W 1882 r. w Berlinie drukiem ukazało się jedno z jego ważniejszych dzieł, „Über C. G. Cobets Emendationen Der Attischen Redner, Insbesondere Des Isaios”, analizujące dokonania prof. Carela Gabriela Cobeta (1813-1889), znanego i cenionego wykładowcę Uniwersytetu w Leidzie. Z przedmowy Roedera wynika, że monografia także została napisana w Gnieźnie. Przez wiele lat gnieźnieński filolog i tłumacz badał i popularyzował twórczość Izajosa (ur. w IV w. p. n. e.), attyckiego oratora (do naszych czasów przetrwało zaledwie 11 jego mów z 64 napisanych), zaliczanego do kanonu 10 najwybitniejszych mówców greckich.
Roeder większość swojego zawodowego życia spędził w Gnieźnie, w którym wykształcił kilka generacji grecystów. Po wyjeździe z miasta przeniósł się do Berlina. W 1904 r. został przeniesiony na emeryturę.


Bibliografia:
F. A. Eckstein, Nomenclator philologorum, Leipzig 1871, s. 478; W. Wyse, The Speeches of Isaeus with Critical and Explanatory Notes, Cambridge 1904; Biographischer Index der Antike, München 2001, s. 814.

 

Dawid Jung