• Dawid Jung

Józef Rosen Związki z Gnieznem: właściciel Grzybowa od 1768

Józef Rosen (zm. przed 1788) Związki z Gnieznem: właściciel Grzybowa od 1768 r., rozstrzygał w Gnieźnie spór jako superarbiter. Generał królewski od 1765 r., poseł na sejm warszawski w 1766 r., jego bratem był Łukasz. W 1757 r. gnieźnieńskie księgi grodzkie nazywają Rosena żupnikiem poznańskim i kaliskim. Rok później poznańskie księgi grodzkie określają Rosena jako wojskowego w randze podpułkownika regimentu pieszego łanowego.

 

W latach 1761-1763 Rosen w Gnieźnie podpisywał szereg zobowiązań finansowych m.in. na kwotę 14000 złp. Od 1761 r. występował jako pułkownik w gnieźnieńskich księgach grodzkich, natomiast w 1765 r. w księdze grodzkiej Gniezna figurował już jako generał adiutant królewski i żupnik generalny województw poznańskiego i kaliskiego. W 1766 r. był posłem na sejm warszawski z województwa kaliskiego. W 1768 r. nabył prawa do Grzybowa (obecnie dzielnica Gniezna) po zmarłym Mikołaju Rosenie, które otrzymał po wykonaniu cedowania przez plenipotentów. W 1775 r. Rosen został wpisany do gnieźnieńskich ksiąg grodzkich czterokrotnie, oprócz wymienienia tytułu generała królewskiego, raz został określony jako „przy Gnieźnie dziedzic”. W tym czasie ożeniony był z Ewą z Kossowskich, z którą miał syna Mateusza. Rosena, jako dobrodzieja franciszkanów wspomina „Kronika Reformatów poznańskich”, gdy w 1776 r. podarował konwentowi 22 beczki soli. Generał wielokrotnie wymieniany był w gnieźnieńskich księgach grodzkich jeszcze w latach 1777-1784. W 1778 r. Andrzej Izbiński i Józef Kościelski obrali go w Gnieźnie na superarbitra. W 1781 r. Rosen podpisywał ugodę graniczną z ksieni klarysek gnieźnieńskich, Elżbietą Rzeszotarską, Mateuszem Głowackim i Franciszkiem Koszkowskim. W 1784 r. Józef Rosen kwitował generała królewskiego, Jana Korytkowskiego z 40.000 złp. W 1785 r. Rosen brał udział wraz z żoną w kościele św. Michała w pogrzebie dziecka Franciszka Kurnickiego i jego żony, Katarzyny z Gajewskich, jako miejsce zgonu dziecka gnieźnieński pisarz grodzki podał nazwę „Grzybowo Rosnowe”. Józef Rosen zmarł przed 1788 r. Jego żona wyszła ponownie za mąż za podczaszego halickiego, Józefa Smoleńskiego.

 

Bibliografia:

Teki Dworzaczka, Grodzkie i ziemskie > Gniezno > Część 1, 13503 (Nr. 99), (f. 17v); Grodzkie i ziemskie > Poznań > Inskrypcje > XVII/XVIII wiek, 10007 (Nr. 1326), (f. 73v); Grodzkie i ziemskie > Gniezno > Część 1, 13719 (Nr. 99), (f. 312); 13767 (Nr. 99), (f. 376); 13817 (Nr. 99), (f. 431v); 13900 (Nr. 100); Grodzkie i ziemskie > Kalisz > Inskrypcje > XVII/XVIII wiek, 6640a (Nr. 206/ 208), (f. 160v); Grodzkie i ziemskie > Kcynia, 3704 (Nr. 147), (f. 218v); Grodzkie i ziemskie > Gniezno > Część 1, 14461 (Nr. 102), (f. 39); 14474 (Nr. 102), (f. 48); 14528 (Nr. 102), (f. 105); 14532 (Nr. 102), (f. 107); Grodzkie i ziemskie > Gniezno > Część 1, 14812 (Nr. 105), (f. 26v); 15264 (Nr. 108), (f. 117); 15697 (Nr. 111), (f. 74); Metrykalia > Katolickie > Część 6, 39673 (Gniezno - Św. Michał); Grodzkie i ziemskie > Gniezno > Część 1, 16133 (Nr. 115); Kronika Reformatów poznańskich, Poznań 2006, s. 159.

 

Dawid Jung