• Start
  • Wywiady
  • 5 x Offeliada/ zeznaje: Kamila Kasprzak - Bartkowiak
  • Popcentrala

5 x Offeliada/ zeznaje: Kamila Kasprzak - Bartkowiak

Właściwie dopiero pod koniec Offeliady zdaliśmy sobie sprawę, że 5 osób z naszej redakcji pracowało przy Offeliadzie. Od 5 lat, czyli tyle ile istniejemy, w ten czy inny sposób, ludzie Popcentrali przeplatają się z Offeliadą, niektórzy od jej początku. Dawid Liberkowski, twórca Popcentrali jest też twórcą loga Offeliady. W tym roku każdy z nas miał nieco inną funkcję przy Offeliadzie. Aby sprawdzić, jakie jest spojrzenie na Offeliadę z różnych punktów widzenia naczelny postawił nam 5 pytań. Zaczynamy od odpowiedzi Kamili, która nie tylko tworzyła festiwalową gazetkę, jest w komisji kwalifikacyjnej, ale też miała w Offeliadzie inne zadanie.

 

Jakie było Twoje miejsce w ekipie Offeliady?

- Swoje miejsce w ekipie Offeliady „piastuję” od 2009 roku, kiedy to po raz pierwszy wraz z Pawłem zostaliśmy zaproszeni do udziału w festiwalu przez niesamowitego i wspaniałego człowieka, czyli jego dyrektora Piotra Wiśniewskiego. To było krótko po tym jak się poznaliśmy i odbyliśmy kilka rozmów z Piotrem na temat kina, które jak się okazało były bardzo owocne. Na Offeliadzie zaś od samego początku mam swój wkład w zapraszanie gościa, który wchodzi jednocześnie w skład jury głównego. Z czasem doszedł do tego udział w komisji kwalifikacyjnej, która spośród kilkuset filmów wybiera te, które potem można obejrzeć na festiwalu oraz redagowanie na gorąco gazetki festiwalowej.

No, ale po co?

- Po co to wszystko? Na pewno dla idei, bo jestem idealistką kulturalną i społeczną, czyli dlatego żeby się działo kulturalnie w mieście, a jego mieszkańcy bez względu na zamożność czy inne ograniczenia mogli z tego wydarzenia skorzystać. No i jeszcze z potrzeby kreowania wraz z resztą offeliadowej ekipy mądrego, empatycznego i fascynującego piękna.

Fajny film, który widziałaś?

- Tu muszę powiedzieć, że takie filmy były dwa: „Sen o Warszawie” Mateusza Czuchnowskiego i Marcina Wierzchowskiego oraz „Śniegi kosmosu” Tomasza Kowala. Ten pierwszy nagrodziliśmy jako Klub Krytyki Politycznej swoją statuetką im. Stanisława Brzozowskiego „za wrażliwość społeczną dzieła filmowego”, czyli w tym przypadku podjęcie tematu obcości i inności emigrantów oraz towarzyszące im często bezpodstawne i prymitywne uprzedzenia tubylców. Co ciekawe, ten wyróżniony przez nas obraz jest fabułą, a nie dokumentem, więc tym bardziej zyskał uznanie, że zgodnie z zasadami swego gatunku i artystyczną wizją, pokazał ten trudny i ważny temat. Natomiast „Śniegi kosmosu”, to jak określiła już nasza tegoroczna jurorka Monika Talarczyk-Gubała - „dziki off”, czyli radość tworzenia, świetny humor, który nieczęsto się zdarza w kininie niezależnym i oryginalny odjechany pomysł na dylematy dwóch radzieckich kosmonautów.

No to co najważniejsze w Festiwalu dla Ciebie?

Możliwość tworzenia tej imprezy na wielu poziomach, ludzie czyli zarówno pozostali współorganizatorzy (tu pozdrowienia dla całej ekipy festiwalowej) jak i przyjezdni twórcy oraz oczywiście obcowanie z kinem niezależnym spoza głównego nurtu.

- No i...?

Show must go on... bo nie sztuką jest wejść na szczyt, lecz się na nim utrzymać, a Offeliada już pewien poziom osiągnęła. Dlatego bardzo bym chciała by tę równowagę pielęgnowała podobnie jak towarzyszący jej entuzjazm. Sama też chcę dalej w tą imprezę się angażować i jak to zostało ładnie ujęte „wnosić powiew myśli lewoskrętnej” w to wydarzenie. No i oczywiście czekam na Agape, czyli radosne i refleksyjne spotkanie przy stole dla całej grupy organizatorów festiwalu! Najlepiej na początku grudnia.

zdj. Anna Farman

zeznawała:

Kamila Kasprzak - Bartkowiak

Tagi: Offeliada Popcentrala Naszym zdaniem