• Oświadczenie Klubu Krytyki Politycznej

Oświadczenie Klubu Krytyki Politycznej

Jako osoby bezpośrednio dotknięte pomówieniami Dawida Liberkowskiego umieszczonymi na portalu Popcentrala oświadczamy:

- komentarze zostały usunięte ze względu na ich agresywną formę i nieprawdziwe zarzuty w nich zawarte. Przypominamy, ze każda osoba ma prawo usuwać ze swojego prywatnego profilu wszelkie treści także bez jakiegokolwiek powodu. Poza tym powoływanie się w tekście na swój hejt w internecie świadczy jedynie o niskim poziomie twórcy omawianego „tekstu”.

- odnosząc się do ilości wydarzeń w których współpracujemy z Urzędem Miasta. Jako osoby, które od lat tworzą kulturę w tym mieście zapracowaliśmy sobie na uznanie zarówno ze strony UM jak i innych stowarzyszeń w naszym mieście. Staramy się także zawsze odpowiadać pozytywnie na zaproszenia, które otrzymujemy zarówno ze strony instytucji publicznych jak i organizacji pozarządowych.
Jednak ilość, o którą nas oskarża „pan redaktor” wydaje się niedorzeczna ze względu na to, że nasz klub w tym roku nie współpracował jeszcze z Urzędem Miasta (czy zatem według Dawida Liberkowskiego Gniezno nie zorganizowało żadnego wydarzenia?)

- kolejne oskarżenie dotyczy finansowania. Chcemy zauważyć, że w tym roku z konkursu miasta Gniezna na kulturę otrzymaliśmy cały 1000 (słownie tysiąc) złotych na dwie wystawy i debatę. (jako jedyni w tym konkursie podjęliśmy temat setnej rocznicy uzyskania przez kobiety w Polsce praw wyborczych). Pragniemy także zamieścić link do wyniku tego konkursu bo ów …. nie wysilił się by go odnaleźć. https://umgniezno.bip.e-zeto.eu/bip/78_umgniezno/fckeditor/file/konkursy/2018/wyniki//Ogloszenie_BIP_-_kultura_2018_wyniki.pdf z ogłoszenia wynika, że organizacje o prawicowej proweniencji uzyskały miażdżącą przewagę jeśli chodzi o uzyskane środki.
Dotychczasowa współpraca z miastem odbywała się na zasadach pro publico bono i przez lata współpracy na pewno więcej włożyliśmy środków niż ich otrzymaliśmy.

- na pozostałe zarzuty pragniemy spuścić zasłonę milczenia ponieważ nie mamy czasu ani chęci polemizować z osobą która nie uczestniczy w lokalnej kulturze i która ma nikłe o niej pojęcie. Na to jaka jest kultura i kto ma prawo ją tworzyć pan Liberkowski może mieć swoje zdanie ale pragniemy zauważyć, że jest to wyłącznie jego zdanie nie mające jakiegokolwiek odzwierciedlenia w otaczającej nas rzeczywistości.

P.S. Ze względu na długoletnie związki z redaktorem naczelnym Jarkiem Mikołajczykiem, nie zamierzamy niepotrzebnie zaogniać konfliktu.
Jednocześnie zapraszamy mieszkańców do korzystania z różnorodnej i wartościowej oferty kulturalnej jaką przedstawiamy w naszym mieście.

P.S. 2 Zamieszczanie pornografii w tekście obniża (naszym zdaniem przypis redakcji) poziom portalu na, którego renomę pracowało tak wiele osób i zapewne mogą poczuć się tym faktem zażenowane i zniesmaczone.

Kamila Kasprzak-Bartkowiak i Paweł Bartkowiak

Tagi: Krytyka Polityczna